Klubben har modtaget sponsorater og tilskud fra følgende steder:
 
Esbjerg Kommune www.esbjergkommune.dk/ 
 
Danmarks Idrætsforbund www.dif.dk/ 
 
Sydbank www.sydbank.dk/ 
 
Esbjerg Ugeavis Fond www.ugeavisen.dk/esbjerg
 
Claus Sørensens Fond  www.csgruppen.dk/ 
 
Danske Bank Fonden i Esbjerg www.danskebank.dk/ 
 
 
 
 
Man kan også anerkende det frivillige arbejde, som udføres af klubbens frivillige trænere og hjælpetrænere,
ved at give et bidrag via sponsortavlen.
Dette kan gøres under "EVENT" / "Sponsorbrikker" her på hjemmesiden.