Klik på nedenstående link for se policen på Forbundets kollektive ulykkesforsikring:
 
/cms/Clubesbjergcitytkd/ClubImages/Tryg_-_Kollektiv_Ulykkesforsikring.pdf
 
Bemærk forsikringen dækker først ved mengrad på 10% og derover (Markeret med gult på side 4)
 
 
Link til DTaF hjemmeside, hvor skadesanmeldelse og betingelser kan downloades: