MON bælteprøver i Esbjerg CITY Taekwondo Klub
 
Kære forældre til vores dejlige MON børn
 
Cirka tre gange om året afholdes MON bælteprøver for jeres børn i vores taekwondoklub.
Bælteprøven er en prøve, hvor barnet viser den udvikling, der er sket siden sidste bælteprøve.
Bælteprøven vil blive foretaget af den holdansvarlige, hvilket vil være børnenes daglige træner.
 
Vi stiller nogle få krav for, at jeres børn kan opnå en højere bæltegrad:
 
· Der skal gå 3 måneder mellem bælteprøverne.
· Barnet skal være indmeldt i klubben, være tilmeldt på hold og have betalt kontingent.
· Til bælteprøven skal barnet være iklædt vores almindelige hvide dobok med vores klubmærke på.
· Tilmelding til bælteprøven foregår på vores hjemmeside under ”Event”, og skal være sket inden bælteprøven starter.
· Barnet skal deltage i de fleste grundtræninger mellem MON bælteprøverne. Selvfølgelig er det i orden at
   melde afbud, som ved ferie, skolearrangementer, sygdom og lignende.
· Eventuel kamptræning for MON er et ekstra tilbud, som dog IKKE tæller med som grundtræninger.
· Minimumskrav for at bestå bælteprøven er, at barnet deltager aktivt, og gør sit bedste under hele bælteprøven.
· Kan barnet ikke deltage på datoen for bælteprøven grundet ferie eller andet, så venter m
an til næste gang,
  der er bælteprøve.
· Forældre eller andre må ikke sidde nede i salen, når der afholdes bælteprøve. Men I er meget velkomne til bagefter
  at overvære
ceremonien
og tage billeder, når
bælterne bliver overrakt til børnene.
· Når vi har et medlem, der opnår SORT MON-bælte, fejres det med saftevand og flødeboller til hele holdet.
 
Der bygges gradvist på mellem bælteprøverne, så pensum til sort MON-bælte svarer til voksen gul-bælte.
Det er en prøve helt efter MON princippet - og vi gør alt, hvad vi kan, for at de kan føle sig trygge i vores
omgivelser - for det skal være en hyggelig dag.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Esbjerg CITY Taekwondo Klub