DAN-gradueringskurser
 
 
Indstilling af klubbens medlemmer/elever til DAN og POOM gradueringer foretages af
Esbjerg CITY Taekwondo Klub i samarbejde med den til en hver tid fungerende cheftræner
og / eller klubbens eventuelle gradueringsberettigede.
 
De indstillede elever skal som minimum opfylde DTaF´s altid gældende krav omkring tids-
intervaller mellem gradueringerne, krav om kursusdeltagelse m.v.
 
For at blive indstillet til DAN/POOM graduering, skal eleven have deltaget aktiv i taekwondo
grundteknik i en periode, der svarer til tidskravet mellem de enkelte KUP/DAN/POOM grader. 
Dette betyder, at man ikke kan holde pause med taekwondo-aktiviteter frem til en given 
indstilling til DAN/POOM graduering.
 
Elever, som er indstillet til 1. DAN eller POOM grader, skal altid deltage i de KUP-gradueringer, der
foregår i Esbjerg CITY Taekwondo Klub et halvt år før og frem til selve DAN/POOM gradueringen.
 
Der gøres opmærksom på, at klubben ikke yder støtte til gradueringerne. Udgifterne til DAN/POOM
graduering / gradueringskursus afholdes af medlemmet selv.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Esbjerg CITY Taekwondo Klub