Information vedrørende grundtekniktræning og KUP-graduering
 

Indstilling til graduering

For medlemmer af Esbjerg CITY Taekwondo Klub gælder følgende regler for, at man kan gå op til KUP-graduering.

 

  1. Det er altid elevens daglige træner, der indstiller eleven. Eleven kan ikke deltage i en KUP-graduering uden en indstilling fra træneren.
  2. Der skal være betalt for gradueringen via event på hjemmesiden.
  3. Ingen graduering uden klubmærke på elevens dobok. Dobok og klubmærke kan købes i Shop på hjemmesiden
  4. Der skal som minimum gå 3 måneder imellem hver KUP-graduering

  5. Samtidigt er det også et krav, at eleven skal have deltaget i mindst 20 teknik-træninger mellem hver KUP-graduering (heraf må 20%
    kamp-træninger tælle med)

Det er ikke sikkert, at man kan indstilles til KUP-graduering hver gang, idet man skal kunne sit pensum til hvert bælte, man allerede
har erhvervet sig, samt det nye bælte, man skal op til ...

Nogle gange kan man blive bedt om at sidde en KUP-graduering over, hvis instruktøren ikke finder eleven klar.
Eleven får dog altid en forklaring på, hvad der skal rettes op på til næste graduering.