DAN-gradueringskurser
 
 
Indstilling af klubbens medlemmer/elever til DAN og POOM gradueringer foretages af
Esbjerg CITY Taekwondo Klub i samarbejde med den til en hver tid fungerende cheftræner.
 
De indstillede elever skal som minimum opfylde DTaF´s altid gældende krav omkring tids-
intervaller mellem gradueringerne, krav om kursusdeltagelse m.v.
 
For at blive indstillet til DAN/POOM graduering, skal eleven have været aktiv med taekwondo
i en periode, der svarer til tidskravet mellem de enkelte KUP/DAN/POOM grader. Dette betyder,
at man ikke kan holde helt pause med taekwondo-aktiviteter frem til en given indstilling til
DAN/POOM graduering.
 
Elever, som er indstillet til 1. DAN eller POOM grader, skal altid deltage i de KUP-gradueringer, der
foregår i Esbjerg CITY Taekwondo Klub et halvt år før og frem til selve DAN/POOM gradueringen.
 
Det gøres opmærksom på, at udgifterne til DAN/POOM graduering / gradueringskursus, hos DTaF
afholdes af Esbjerg CITY Taekwondo Klub for klubbens trænere og hjælpetrænere, der er fyldt 13 år.
 
Støtte til DAN-gradueringskurser er forbeholdt klubbens trænere og ledere. Øvrige medlemmer vil ikke
kunne opnå betaling af DAN-gradueringskurser.
 
Der ydes kun refusion til DAN-gradueringskurser hos DTaF, som er et specialforbund under DIF, og til
medlemmer af klubben, der er fyldt 13 år.
 
Transporten til DAN-gradueringskurser står for egen regning, og dækkes IKKE af Esbjerg CITY
Taekwondo Klub.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Esbjerg CITY Taekwondo Klub