Persondataforordningen‼?

GDPR TRÆDER I KRAFT DEN 25/5 -2018.
VIGTIGT AT ALLE FÅR LÆST DET HER!

Den nye lov om persondataforordningen omfatter også foreninger som vores, der sidestilles med virksomheder.
Helt elementært betyder det følgende:

Personlige oplysninger:
Esbjerg CITY Taekwondo Klub behandler fortsat alle persondata fortroligt. Oplysninger om cpr.nr., adresse, kontonummer osv. bliver aldrig offentligt tilgængelige. Alle oplysninger som klubben måtte have i fysisk form, er altid låst forsvarligt inde på kontoret. Taekwondopas og gradueringsark er yderligere låst inde i et skab på kontoret. Hvis man stopper i klubben, bliver alle ens data slettet. Både elektronisk og i papirform. Klubben modtager og opbevarer persondata for at kunne registrere licens hos DTaF, opkræve kontingent, stå for tilmeldinger til arrangementer og for at kunne være i kontakt med medlemmerne. Derudover oplyses alder til Esbjerg Kommune og DIF/DGI medlemstal.

Udveksling af persondata:
Fremover må der ikke udveksles navne, adresser og andre persondata via klubbens officielle offentlige FaceBookgrupper og hjemmesiden. Klubben tager derfor fremover ikke ansvar for oplysninger udvekslet via offentligt tilgængelige platforme som FaceBook. Al indmeldelse i klubben foregår via vores sikre hjemmeside www.esbjergcity-tkd.dk , som hostes af Klubmodul. Klubmoduls privatlivspolitik kan ses via dette link: www.klubmodul.dk/cms/gdpr.aspx
Har man behov for at udveksle oplysninger, skal det gøres personligt imellem medlemmer og klubbens bestyrelse/ledelse. Undgå at dele personlige oplysninger via FaceBook, messengergrupper og lignende.

Billeder på klubbens hjemmeside og sociale medier:
Vi skal alle sammen udvise forsigtighed ved at poste billeder af frivillige, medlemmer, brugere, pårørende - og særligt af børn - på nettet. Når I offentliggør situationsbilleder uden samtykke, skal billedet være harmløst. Det vil sige, at den eller de personer, der er afbilledet ikke må føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.
Om der er tale om et situationsbillede vil altid være op til en vurdering. Det gælder også spørgsmålet om, hvorvidt et billede er harmløst. Husk, at medlemmer, frivillige, brugere og andre kan have forskellige definitioner af, hvad der er harmløst.
Hvis formålet med at offentliggøre et billede er at vise en aktivitet eller en situation, kan I - i nogle tilfælde - gøre det uden at indhente samtykke.
Hvis nogen på noget tidspunkt ønsker billeder fjernet fra FaceBook og hjemmesiden, skal I skrive til klubbens Webmaster, og billederne vil straks blive fjernet.

Er der spørgsmål, uddybninger, præciseringer m.v. til ovenstående er i velkomne til at kontakte bestyrelsen personligt.

Esbjerg CITY Taekwondo Klub
Bestyrelsen
 
Billedet indeholder sandsynligvis: tekst, der siger "GDPR General Data Protection Regulation"