Klubmodul henter siden
Gebyr for lån af klubbens lokaler
Tilmeldingsfrist er overskredet
Vejledning for udlån af klublokalet til private fester


Klublokalet kan lånes af klubbens medlemmer til private arrangementer hele året, hvis det er ledigt. Lokalerne må kun benyttes til medlemmers eller deres nærmeste families mærkedage. Udlån kan kun ske i det omfang, hvor det ikke begrænser træningerne.


Gebyr for lån af klub kr. 250,00 skal indbetales under EVENT på klubbens hjemmeside.

Lån af klublokalet til et privat arrangement sker gennem bestyrelsen i god tid, inden lokalet ønskes lånt. Lånet markeres på klubbens hjemmeside, når gebyr kr. 250,00 er indbetalt.

Lånet omfatter lokalet på 1. sal, med køkken og toiletter. Lån af klubben er excl. toiletpapir, køkkenrulle, håndsæbe, opvaskemiddel, skraldeposer og lignende, som låneren selv bedes medbringe.

Låneren skal acceptere, at der er adgang til klubben under arrangementet i klubbens træningssal, og er ansvarlig for, at gæster ikke anvender denne. Der henstilles til klubbens medlemmer, at tage størst muligt hensyn til lånerens arrangement.

Anvendelsen må ikke unødigt genere klubbens øvrige brugere. Benyttelsen skal i øvrigt være lovlig i enhver henseende. Det er låners ansvar, at det benyttes til det aftalte formål. Det er ikke, uden forudgående aftale med bestyrelsen, tilladt at nedtage billeder, reklamer og anden udsmykning fra klublokalet.

Låner har altid det fulde ansvar for alle evt. skader i udlånsperioden. Låner skal være til stede under hele arrangementet. Enhver beskadigelse af inventar, service eller udstyr og maskiner skal umiddelbart meddeles til bestyrelsen. Skader og genanskaffelser betales efter regning. Ufuldstændig rengøring og opvask vil ligeledes medføre krav om betaling.

Låner kan ikke regne med, at lokalerne er rengjorte inden lån, og må selv foretage den fornødne rengøring inden brug.
Klubben skal afleveres i rengjort stand. Rengøring omfatter: Aftørring af alle flader, toiletter og håndvaske, støvsugning, vask af gulve, køleskabe, komfur og ovn samt vask af viskestykker, karklude og håndklæder. Rengøring skal være foretaget inden førstkommende træning.

Låneren sørger selv for bortskaffelse af affald og flasker. Eventuelle efterladte pantflasker går ubeskåret til klubben.
Efterladt service, flasker og andet skal afhentes senest den første mandag efter lånet af klubbens lokaler.

Med venlig hilsen, og god fornøjelse
Bestyrelsen, Esbjerg CITY Taekwondo Klub

Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
01.01.2024
Tidspunkt
01.01.2021 kl. 08.00 - 01.01.2024 kl. 08.00
Sted
Esbjerg CITY Taekwondo Klub
Pris
250,00 kr.