Tilmeldte
69
Navn Bemærkning
Albert Thulin Tilmelding af Alberts mor Maria på mon holdet
Albert Thulin
Alexander Marius Zethsen Tilmelding af Alexanders far til samme kategori som Alexander
Alexander Marius Zethsen Mini
Benjamin Kristensen Tue Kristensen deltager i MON kategori
Benjamin Kristensen Benjamin Kristensen deltager i KUP kategori
Bo Andersen KUP
Denis Kucher
Freja Molter Tobiesen Kup
Gry Franciska Zethsen Tilmelding af Grys mor til samme kategori
Gry Franciska Zethsen Mini
Gustav Køttrup Lenschow
Iben Molter Tobiesen Kup
Ingrith Bjerregaard
Isabella Andersen KUP
Ivan Milovanov
Jakob Honoré Anette Honoré. Mon.
Jakob Honoré Kup
Johannes Molina Bangert
Johannes Molina Bangert
Johannes Molina Bangert Steffen, far mon kategori
Johannes Molina Bangert Jonathan, lillebror i mon kategori
Julie Andersen Kamp
Karl Jepsen Mon
Kasper Lund
Kasper Lund Onkel Frederik - samme niveau som Kasper
Kiaan Singh Shek Mon
Kim Nordentoft kathrine kamp-kategorien
Kim Nordentoft
Lilliana Jach
Lilliana Jach
Mathias Sørensen MON-kategorien Rebekka Sørensen
Mathias Sørensen MON-kategorien Kathia Cardenas Mancilla
Mathias Sørensen MON-kategorien Jesper Sørensen
Mathias Sørensen Mon-Kategori
Matti Chaiya Frøslev Clausen KUP- Didde
Matti Chaiya Frøslev Clausen KUP
Matti Chaiya Frøslev Clausen KUP- Jack
Matti Chaiya Frøslev Clausen KUP - Lucah
Max Dige Andersen
Max Dige Andersen
Max Dige Andersen
Mette M. Skaaning Tobiesen Kup
Mette M. Skaaning Tobiesen Kent Tobiesen Pedersen. Kamp
Michelle Sole Kamp
Michelle Sole Gry - MON
Michelle Sole Maralynn - KUP
Michelle Sole Amie - MON 
Michelle Sole Matheo - MON
Mille Bramslev Mini kategori
Mille Bramslev Mini kategori
Mille Bramslev
Nick Lynge Hansen KUP
Nikolaj Johansen Nikolaj kategori kup
Nikolaj Johansen Søster Nanna kategori mon
Nikolaj Johansen Far Anders kategori mon
Nikolaj Johansen Mor Maria kategori mon
Patrick Andersen Kamp
Phillip Larsen Kitt - kup 
Phillip Larsen Kup
Rosalie Asboe Kamp
Rosalie Asboe
Sam Nikooseresht
Sebastian Snedker Poulsen Kamp 
Sebastian Snedker Poulsen Michael mon
Sune Hansen Sanne Hansen 
Sune Hansen
Thilde Malee Frøslev Clausen KUP
Vilja Markvad MON