Tilmeldte
10
Navn Bemærkning
Denis Kucher
Emily O’sullivan
Max Dige Andersen
Nora Svendsen
Olivia Bak
Ragnar Abramov Skou
Sofus Uhd
Sophia Alexandersdottir
Viggo Lietzen Jensen
Vilja Markvad